Naftalan
Naftalan
Odeata
Odeata
Rehnsiber
Rehnsiber
Vukovar Film Festival 13
Vukovar Film Festival 13
Zorović
Zorović
Drive Rentals
Drive Rentals
Exclusive Rent A Car
Exclusive Rent A Car
Gotes
Gotes
Talaria
Talaria
Zagreb Tower
Zagreb Tower
InstantOffice
InstantOffice
AriaFreddo
AriaFreddo
Laboris
Laboris
Vladimir Zic
Vladimir Zic
BaschMont
BaschMont
AHK
AHK
 • Megamail
 • Implementacija sustava za masovno slanje e-mail poruka
 • Implementacija ElatusCRM
AP Varaždin
AP Varaždin
 • Službena internetska stranica
 • Programiranje grafičkih predložaka
 • Implementacija CMS sustava
 • Pretraživanje voznog reda (API)
Club Gold - Automat klub
Club Gold - Automat klub
 • Dizajn i programiranje iOS i Android mobilne aplikacije
Estess
Estess
 • Programiranje web aplikacije Your Ad'Skill
 • Sustav za praćenje efikasnosti i napretka tenisača
Varaždin Tours
Varaždin Tours
 • Službena internetska stranica
 • Programiranje grafičkih predložaka
 • Implementacija CMS sustava
 • Katalog putovanja
Obzor putovanja
Obzor putovanja
 • Službena internetska stranica
 • Programiranje HTML predložaka
 • Implementacija CMS-a
 • Booking sustav
 • Provjera dostupnosti avio karata
Menart
Menart
 • Službena višeportalna internetska stranica
 • Dizajn
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
VŠMOD Dag Hammarskjöld
VŠMOD Dag Hammarskjöld
 • Službena internetska stranica
 • Dizajn i programiranje predložaka
 • Implementacija CMS-a
 • Implementacija Megamail newsletter sustava
Boatbooker d.o.o.
Boatbooker d.o.o.
 • Službena internetska stranica
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
 • Implementacija sustava za masovno slanje e-mail poruka
MIG Geodetske usluge
MIG Geodetske usluge
 • Project management sustav
 • CRM
 • Sustav za izdavanje ponuda i računa
 • Evidencija radnog vremena i efikasnosti rada djelatnika
Tahograf - Putni nalozi
Tahograf - Putni nalozi
 • Web aplikacija za izradu putnih naloga i računa
 • Automatizirani obračuni na temelju podataka dobivenih putem FleetFM API-ja
Croatia Music Adventures
Croatia Music Adventures
 • Službena internetska stranica
 • Dizajn
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
Record Gym
Record Gym
 • Službena internetska stranica
 • Dizajn i programiranje predložaka
 • Implementacija CMS-a
 • Sustav za evidenciju članarina
ZagrebTower
ZagrebTower
 • Službena internetska stranica
 • Dizajn
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
Visit Croatia
Visit Croatia
 • Službena internetska stranica
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
 • Sustav za poslovanje - rezervacije, ponude, računi, prijava gostiju turističkim zajednicama
 • Mobilna aplikacija za evidenciju rezervacija
Općina Okrug
Općina Okrug
 • Mobilna aplikacija Okrug Tourist za iOS i Android mobilnu platformu
Hosting Centar j.d.o.o.
Hosting Centar j.d.o.o.
 • Službena internetska stranica
 • Dizajn
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
Siniša Jagodić
Siniša Jagodić
 • Službena internetska stranica
 • Dizajn
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
Significo d.o.o.
Significo d.o.o.
 • Službena internetska stranica
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
Tahograf d.o.o.
Tahograf d.o.o.
Presečki d.o.o.
Presečki d.o.o.
 • Službena višeportalna internetska stranica
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
Fleet Rent-a-Car
Fleet Rent-a-Car
 • Facebook aplikacija
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
Discovery d.o.o.
Discovery d.o.o.
 • Službena internetska stranica
 • Dizajn
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
 • Implementacija sustava za masovno slanje e-mail poruka
KinoTV
KinoTV
 • Službena internetska stranica
 • Dizajn
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
Presečki - Pekara
Presečki - Pekara
 • Službena internetska stranica
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
InstantOffice
InstantOffice
 • Službena internetska stranica
 • Dizajn i programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
 • Sustav za rezervaciju ureda i dvorana za sastanke, izdavanje ponuda i računa
 • Megamail
 • Implementacija sustava za masovno slanje e-mail poruka
Marines d.o.o.
Marines d.o.o.
 • Službena internetska stranica
 • Web katalog
 • Dizajn
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
 • Implementacija sustava za masovno slanje e-mail poruka
Kerstin Tillberg
Kerstin Tillberg
 • Službena internetska stranica
 • Web katalog + Web shop
 • Internet payment gateway
 • Dizajn
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
MaxTV Filmomanija
MaxTV Filmomanija
 • Službena internetska stranica MaxTV filmomanije
 • Programiranje flash mini stranice
 • Mobilna verzija stranice
 • Implementacija CMS-a
Vukovar Film Festival
Vukovar Film Festival
 • Službena internetska stranica festivala
 • Modul za prikazivanje kino programa
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
M1 Film d.o.o.
M1 Film d.o.o.
 • Službena internetska stranica
 • Mobilna internetska stranica
 • Dizajn
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
Kristoffers Byggtjänst
Kristoffers Byggtjänst
 • Službena internetska stranica
 • Dizajn
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
TowerFitness
TowerFitness
 • Službena internetska stranica
 • Dizajn
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
 • Megamail
 • Implementacija sustava za masovno slanje e-mail poruka
HolysmokeBBQ
HolysmokeBBQ
 • Službena internetska stranica
 • Web katalog + Web Shop
 • Dizajn
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
Vitezovi Zelingradski
Vitezovi Zelingradski
 • Službena internetska stranica
 • Dizajn
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
Trono d.o.o.
Trono d.o.o.
 • Službena internetska stranica
 • Web katalog
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
Kupaonco
Kupaonco
 • Službena internetska stranica
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
Musculus
Musculus
 • Službena internetska stranica
 • Dizajn
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
Vartop
Vartop
 • Službena internetska stranica
 • Dizajn logotipa
 • Dizajn internetske stranice
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
Udruga Srce Zelina
Udruga Srce Zelina
 • Službena internetska stranica
 • Dizajn
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
Autoškola DIK
Autoškola DIK
 • Službena internetska stranica
 • Modul "Online ispiti"
 • Dizajn
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
BillieAndTheKids
BillieAndTheKids
 • Službena internetska stranica
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
Saša Petar
Saša Petar
 • Službena internetska stranica
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
Klea savjetovanje
Klea savjetovanje
 • Službena internetska stranica
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
Danijel Jurić
Danijel Jurić
 • Službena internetska stranica
 • Dizajn
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
Dvorana Ivana
Dvorana Ivana
 • Službena internetska stranica
 • Dizajn
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
Zločesta učiteljica
Zločesta učiteljica
 • Službena hrvatska internetska stranica filma
Atlas Oblaka
Atlas Oblaka
 • Službena hrvatska internetska stranica filma
Studa d.o.o.
Studa d.o.o.
 • Službena internetska stranica
 • Dizajn
 • Programiranje predloška
 • Implementacija CMS-a
Odbjegli Django
Odbjegli Django
 • Službena internetska stranica filma
Moto Centar
Moto Centar
 • Službena responzivna internetska stranica
 • Programiranje predložaka
 • Implementacija CMS-a
 • Web katalog
Poslovanje Plus
Poslovanje Plus
 • Službena internetska stranica
 • Dizajn i programiranje predložaka
 • Implementacija CMS sustava
Fitness centar Flow
Fitness centar Flow
 • Službena internetska stranica
 • Dizajn i programiranje predložaka
 • Implementacija CMS sustava
 • Implementacija Megamail newsletter sustava
Anders Gräv & Schakt AB
Anders Gräv & Schakt AB
 • Dizajn i izrada grafičkih predložaka
 • Implementacija CMS sustava
 • Evidencija radnog vremena
Tahograf - Web stranica
Tahograf - Web stranica
 • Službena internetska stranica
 • Implementacija CMS sustava i izrada predložaka
 • Login za korisnike, upravljanje vozačima i sustav za dinamično kreiranje obrazaca
Griffon Vulture
Griffon Vulture
 • TBA...